Hoe gaat een behandeling

Hoe verloopt een eerste consult?

Heel globaal gaat de chiropractor als volgt te werk, wanneer u als patiënt voor het eerst bij hem of haar langskomt:

Allereerst begint de behandeling met een vraaggesprek naar uw gezondheidstoestand, leefgewoonten en klachten. De chiropractor gaat vervolgens verder met een lichamelijk onderzoek waarin hij neurologische, orthopedische en chiropractische onderzoeksmethoden toepast. Aan de hand van deze onderzoeken wordt de diagnose gesteld, bekijkt de chiropractor of uw klacht chiropractisch behandeld kan worden en bespreekt hij of zij de behandelmogelijkheden met u. Eventueel worden scan- of röntgengegevens opgevraagd of wordt u doorverwezen naar een specialist of huisarts.

Dan kan de behandeling van start gaan waarin de chiropractor gebruik maakt van meerdere behandeltechnieken. Hoofdzakelijk gebruikt hij of zij nauwkeurig gedoseerde druktechnieken op de wervelkolom of elders. Naast het toepassen van druktechnieken is het mogelijk dat u oefeningen krijgt voorgeschreven of advies over een goede houding of voeding.

afspraak maken

Hoe behandelt de chiropractor?

Er zijn verschillende technieken die een chiropractor kan gebruiken om een patiënt te behandelen. De belangrijkste hiervan wordt ook wel een “correctie” of “manipulatie” genoemd. De chiropractor maakt ook vaak gebruik van technieken als tractie, drukpuntmassage, rekoefeningen en mobilisaties.

Als de chiropractor een correctie/manipulatie maakt, worden díe gebieden van de wervelkolom behandeld waar een afwijking (blokkade) geconstateerd is. Hierbij wordt er met de handen druk op het gewricht gebracht en hierdoor wordt de bewegingsvrijheid van het gewricht hersteld. Tijdens deze correctie hoort de patiënt wel eens een “krakend” geluid. Deze krak is een gevolg van de vorming van een luchtbel in het gewricht, dat door de druk die erop gebracht wordt vrijkomt en het geluid veroorzaakt. Het zijn dus geen botten die over elkaar heen schuren of banden die breken. De banden worden ook niet overrekt. Vaak wordt het gewricht geeneens tot het eindpunt doorbewogen. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken is een manipulatie meestal niet echt pijnlijk. Vergelijk het met het krakende geluid door het achterover drukken van de knokkels van de vingers. Bij sommige technieken die de chiropractor gebruikt, is overigens geen krakend geluid te horen. Bij de behandeling van baby’s en ouderen gebruikt de chiropractor aangepaste behandeltechnieken.

afspraak maken

Kraken

Het losmaken, manipuleren of corrigeren, zoals wij dat noemen, wordt vaak ‘kraken’ genoemd. Dat komt door het geluid dat vaak vrijkomt bij de behandeling. Het geluid wordt veroorzaakt door een luchtledigheid die ontstaat in het gewricht en het samenvloeien van luchtdeeltjes in het gewricht. Dit klinkt ingewikkeld, maar het is te vergelijken met het achterover drukken van de knokkels van de vingers.

Het is niet echt nodig dat het geluid bij de behandeling voorkomt, het gaat eigenlijk om de beweging, het rekken of het losmaken van de structuren rond de wervels.

Rechtzetten

In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt, wordt er door “kraken” in principe niets rechtgezet. Het gewricht wordt bewogen of losgemaakt, waarna het teruggaat naar dezelfde stand als daarvoor, met het verschil dat de beweeglijkheid vergroot is. Dit leidt tot verschillende reacties, vooral een (reactieve) ontspanning van de spieren en uiteindelijk herstel van geïrriteerde banden, kapsels en niet in de laatste plaats, zenuwen.

Zodra de beweging van het gewricht is hersteld en de spanning van de spieren normaliseert, leidt dat tot een verbeterde stand en functie van wervel of gewricht. Hierdoor is het wel degelijk mogelijk dat u rechter staat, de houding verbetert en bovenal de normale bewegingspatronen weer worden hersteld.

afspraak maken

Drie fases van chiropractische behandeling

Intensieve/correctieve fase

  • de patiënt krijgt frequent behandelingen: doorgaans eens per week bij aanvang
  • in deze fase worden de meeste correcties gemaakt en wordt de houding en bewegingsvrijheid van de wervelkolom hersteld
  • de patiënt kan geleidelijk zijn ‘normale’ dagelijks leven weer oppakken qua werk, sport etc.

Stabiliserende fase

  • dit is de fase van de ‘fine tuning’ om optimaal herstel te bereiken
  • de frequentie van behandelingen wordt afgebouwd
  • in het kader van preventie kan de chiropractor advies over ergonomie en sporten en/of gerichte oefeningen geven

Fase van onderhoud

  • de klachten zijn verholpen of verminderd tot een stabiel niveau
  • indien zinvol kan er worden gekozen voor een periodiek onderhoud en anders is de patiënt welkom op eigen indicatie
afspraak maken

Nekmanipulatie: een veilige behandelmethode

In het verleden is een en ander te doen geweest over mogelijke risico’s van nekwervel manipulatie. In een aantal gevallen schetsen de media hierover een zeer gekleurd beeld. Om u te informeren over de werkelijke risico’s bij nekwervelmanipulatie heeft de Nederlandse Chiropractoren Associatie onderstaand de wetenschappelijke feiten voor u op een rijtje gezet. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben dan zal uw chiropractor u hierover te woord kunnen staan.

Elke medische behandeling is meer of minder aan risico’s onderhevig. Uw chiropractor is zich hiervan bewust en voert zeer zorgvuldig lichamelijk onderzoek uit en informeert bij u, in een anamnesegesprek, naar uw ziektegeschiedenis en ziektesymptomen om zo verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot uw behandeling.

De grote meerderheid van bijwerkingen bij behandelingen aan de nekwervels zijn niet ernstig, kort van duur en bestaan uit stijfheid, moeheid, soms pijn in het behandelde gebied. Deze bijwerkingen verdwijnen normaal gesproken na enkele uren of dagen. Er is een zeer kleine kans op ernstige complicaties bij manipulatie aan de nekwervels, zoals een beroerte (door dissectie van de arterie vertebralis). Het risico hierop wordt geschat op 1 op de 1 miljoen tot 1 op de 6 miljoen nekmanipulaties.

Ter vergelijking: Alledaagse activiteiten die hetzelfde risico op een dissectie (beroerte) dragen als nekmanipulatie zijn o.a. achterom kijken bij autorijden, in de wasbak bij de kapper zitten, of het plafond schilderen.

Het risico op beroerte voor patiënten met hoofdpijn en nekpijn na een bezoek aan de chiropractor is gelijk aan het risico op beroerte na bezoek aan de huisarts, voor personen onder de 45 jaar. De meest waarschijnlijke verklaring hiervoor is dat mensen mogelijk hulp zoeken in verband met de klachten (hoofd- en nekpijn) die bij een beginnende halsslagader dissectie (scheurtje) horen, wat tot een beroerte kan leiden.

Verreweg het merendeel van dissecties gebeurt spontaan en zonder specifieke aanleiding. Er zijn dus onbekende factoren die leiden tot het ontstaan van een beroerte als gevolg van een dissectie.

Referenties

1. Cassidy JD, Boyle E, Côté P, He Y, Hogg-Johnson S, Silver FL, Bondy SJ (2008) Risk of Vertebrobasilar Stroke and Chiropractic Care: Results of a Population-Based Case-Control and Case-Crossover Study. Spine 2008;33:S176–S183

2. Haldeman S, Carey P, Townsend M, Papadopoulos C. (2002) Clinical perceptions of the risk of vertebral artery dissection after cervical manipulation: the effect of referral bias. Spine J. 2002 Sep-Oct;2(5):334-42

3. Rubinstein SM, Leboeuf-Yde C, Knol DL, de Koekkoek TE, Pfeifle CE, van Tulder MW. (2007) The benefits outweigh the risks for patients undergoing chiropractic care for neck pain: a prospective, multicenter, cohort study. J Manipulative Physiol Ther. 30(6):408-18.

4. Rubinstein SM, Peerdeman SM, van Tulder MW, Riphagen I, Haldeman S. (2005) A systematic review of the risk factors for cervical artery dissection. Stroke ;36(7):1575-80. Epub 2005 Jun 2.

afspraak maken