Wat is chiropractie

Wat is chiropractie?

Het woord chiropractie is afgeleid van het Griekse woord “cheiros”: hand en “pratto”: beoefenen. Het betekent dus: “met de hand beoefenen”.

De officiële definitie volgens de World Federation of Chiropractic is: ‘Chiropractie is een medisch beroep dat zich bezighoudt met de diagnose, behandeling en preventie van stoornissen in het bewegingsapparaat en de effecten hiervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de algemene gezondheid. Er is een nadruk op manuele behandeling, inclusief wervelmanipulaties en correcties.

Problemen kunnen ontstaan door zogenaamde blokkades van wervels of andere gewrichten in het lichaam, waarbij ze minder goed bewegen en functioneren. Dit vastzitten leidt tot irritaties van de structuren van de (wervel)gewrichten en de spieren en zenuwen daar omheen. Vooral stoornissen in de functie van de wervelkolom kunnen het zenuwstelsel beïnvloeden en diverse klachten veroorzaken, zoals uitstralingen in armen, benen of naar het hoofd (hoofdpijn). Door een gericht onderzoek en behandeling lokaliseert en corrigeert de chiropractor deze blokkades. Dit wordt gedaan met gedoseerde, met de hand uitgevoerde, snelle bewegingen aan vooral de wervelkolom. Daarnaast is er aandacht voor o.a. spieren en de werking daarvan, andere gewrichten, oefeningen, dieet, stressbeheersing en de (werk)houding.

De theorieën en behandelmethodes van chiropractie zijn gebaseerd op de gangbare en aanvaarde medische kennis en literatuur. Er wordt altijd gewerkt vanuit het natuurlijk vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen. Op alle leeftijden, van jonge baby’s tot ouderen kunnen mensen baat hebben bij chiropractie.

afspraak maken

Geschiedenis van chiropractie

De grondlegger van de chiropractie als beroep met een gestructureerde en erkende opleiding is de Amerikaan Daniel David Palmer (1844-1913). Zijn theorie is gebaseerd op die van Hippocrates, de ‘Vader van de geneeskunde’ (ca. 400 voor Christus), namelijk dat de oorzaak van ziekten in de wervelkolom gezocht kan worden.

De wervelkolom beschermt het ruggenmerg, dat samen met de hersenen het centrale zenuwstelsel vormt. Indien zich in de wervelkolom functiestoornissen voor doen, dan ontstaan er – zo stelde D.D. Palmer -, ook storingen in de doorstroming van de zenuwimpulsen door het ruggenmerg en de daaruit aftakkende zenuwen. Door deze functiestoornissen in de wervelkolom op te heffen, zouden zenuwimpulsen onbelemmerd hun doel kunnen bereiken, waardoor organen en weefsels goed kunnen functioneren. Met de kennis van heden moet de theorie worden aangepast, maar is de strekking hetzelfde gebleven.

Inmiddels is het beroep chiropractor verspreid over een flink deel van de wereld en telt rond de vijfentachtig duizend beoefenaars. Daarmee is chiropractie is de derde grootste geneeswijze in de westerse wereld. In 1968 kwam de eerste chiropractor naar Nederland. Momenteel zijn er meer dan 200 geregistreerde chiropractoren in ons land. Doordat steeds meer patiënten een chiropractor bezoeken, breidt het aantal chiropractoren in Nederland zich snel uit, maar de behoefte aan uitbreiding blijft bestaan.

afspraak maken

Opleiding chiropractie

De studie chiropractie is een universitaire dagopleiding en kan nu nog alleen in het buitenland gevolgd worden. De studie komt voor een flink deel overeen met de studie geneeskunde, met dezelfde vooropleidingseisen en een focus op anatomie, biomechanica, neurologie en radiologie. Na de vier- tot vijfjarige opleiding (afhankelijk van opleiding en vooropleiding) moet men in Nederland nog een jaar ervaring opdoen onder begeleiding in een erkende praktijk.

Het merendeel van de opleidingen zijn te vinden in de VS, Canada en Australië. In Europa zijn de belangrijkste opleidingen te vinden in Engeland, Wales en Denemarken. Chiropractor Wouter Hagen van Chiropractie Hengelo heeft de vijfjarige M.Sc. opleiding gevolgd aan het “Anglo-European College of Chiropractic” in Bournemouth, Engeland. 

afspraak maken

Erkenning van chiropractie

In vele landen over de hele wereld is chiropractie erkend, o.a. de VS, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Groot-Brittannië en Zwitserland. In Nederland is dat anders. Het beroep wordt nog gerekend tot de alternatieve geneeskunde en is het niet gereguleerd door de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Om het beroep toch zo goed mogelijk te regelen en de consument te beschermen, zijn de meeste chiropractoren verenigd in de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en geregistreerd door de Stichting Chiropractie Nederland (SCN).

Nederlandse Chiropractoren Associatie

De Nederlandse Chiropractoren Associatie, kortweg NCA, is de representatieve beroepsorganisatie van chiropractoren in Nederland. Al meer dan 30 jaar (oprichting in 1975) streeft zij naar erkenning van de chiropractie in Nederland en maakt zij zich sterk voor de kwaliteit van de aangesloten chiropractoren.

Stichting Chiropractie Nederland

De Stichting Chiropractie Nederland, bestaande uit het College Chiropractie en de Chiropractoren Registratie Commissie, probeert de chiropractie in Nederland nader te definiëren, stelt de regels vast voor opleiding en nascholing, maar ook de eisen aan de chiropractiepraktijk, de gedragscode, de klachten- en geschillencommissie en de voorwaarden voor registratie voor nieuwe collega’s. De SCN heeft als doel de kwaliteit van de chiropractische beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken middels een onafhankelijk registratiesysteem.

Praktijkhouder Wouter Hagen is SCN geregistreerd chiropractor en aangesloten bij de beroepsvereniging NCA.

afspraak maken

Onderzoeken naar effectiviteit chiropractie

Er is veel internationaal onderzoek gedaan naar de effectiviteit van chiropractie. Drie belangrijke Engelse studies zijn:

Meade, Britisch Medical Journal 1990
Dit onderzoek had 741 patiënten in twee groepen gesplitst, waarbij de ene helft chiropractie behandelingen onderging en de andere helft regulier medische behandelingen in ziekenhuis, poli’s en aan ziekenhuis verbonden praktijken. Na 6 maanden had de groep die chiropractische behandelingen kreeg significant minder klachten dan de ‘medische’ groep. Deze resultaten waren zelfs na 2 jaren nog merkbaar.

Meade, Britisch Medical Journal 1995
In deze vervolgstudie na drie jaar onder 741 patiënten met lage rugpijn, werd geconcludeerd dat manipulatie van de wervelkolom overtuigend kostenbesparend en effectief werkt bij patiënten met pijn in de onderrug. Dit onderzoek was uitgevoerd in opdracht van de “Britisch Medical Research Council” en gepubliceerd in het Britisch Medical Journal.

UK BEAM Trial, Britisch Medical Journal 2004
Deze studie geeft overtuigend bewijs dat oefentherapie en chiropractie in aanvulling op reguliere behandeling nuttig en kosten effectief zijn in de behandeling van lage rugklachten, op de korte en lange termijn.

afspraak maken